KenyanCupid Retningslinjer for fellesskapet

KenyanCupid tar stolthet i å levere deg et trygt nettbasert stevnemøtemiljø. Vi oppmuntrer våre medlemmer til å respektere og vise omtanke for hverandre mens de samhandler og bruker vår tjeneste.

Disse retningslinjene for fellesskapet bør leses i sammenheng med våre vilkår for bruk. Dersom du ser noen bryte disse retningslinjene for fellesskapet, vennligst rapporter dem til oss øyeblikkelig. Konsekvensene for å bryte med våre retningslinjer for fellesskapet varierer avhengig av alvorligheten av overtredelsen og medlemmets tidligere oppførsel. Alvorlige brudd på våre retningslinjer for fellesskapet kan resultere i oppsigelse av tilhørende konto og/eller at man blir utestengt fra fremtidig bruk av vår tjeneste.

Våre retningslinjer for fellesskapet omfatter:

Profilinnhold og -bruk

Kvalifiserbarhet

Du må være over 18 years of age to register and use our Service.

Profilnøyaktighet

Vi oppfordrer medlemmer til å gi nøyaktig informasjon om seg selv. Du må ikke gi deg ut for å være noen annen person, gi feil opplysninger om alder eller ekteskaplig status, eller tilføye informasjon på profilen din som er feil eller misvisende på noen som helst måte.

Profilinformasjon

Profilen din (inkludert navnet ditt, profiloverskrift og profiltekst) må ikke inneholde støtende, hatsk, uanstendig, illegale eller upassende innhold. Profilinnholdet ditt må ikke fremme terrorisme, diskutere politikk, forfekte vold eller selvskading.

Profilens unikhet

Du må ikke opprett flere kontoer. Du kan kun bruke en unik profil per nettsted vi drifter. Duplikatkontoer blir terminert.

Profilhensikt

Profilen din må brukes til formål slik som å finne seg en kjæreste, ordne med et stevnemøte eller starte et forhold. Profiler som brukes til andre ting enn slik nevnt partnersøking blir terminert. Du må ikke ta del i anmodninger om penger, gaver eller gjenstander med pengeverdi på profilen din. Vi tillater ikke profiler som brukes til "sugar-daddy"-forhold, medgift eller lignende formål. På bestemte nettsteder vil vi muligens ikke tillate profiler som brukes til søk etter en ekteskapspartner for å overholde lovgivningen i visse jurisdiksjoner.

Profileierskap

Profilen din bør være opprettet for bruk av kun deg. Du kan ikke selge tilgang til kontoen din, eller på annen måte overføre kontoen til en annen.

Bilder

Bilder du laster opp må være riktige og ikke skadelige på noen som helst måte. Bildene du sender inn må være av deg.

Du må ikke sende inn bilder som:

Brudd på vilkår kan resultere i at bildet ditt ikke godkjennes. I enkelte tilfeller kan det føre til terminering av kontoen din.

Kommunikasjon

Kommunikasjon med kundestøtte

Ved kontakt med våre ansatte på kundestøtte må du ikke være støtende, uanstendig, spottende, truende, sjikanerende eller rasemessig støtende.

Ved uanstendig oppførsel vil vi ha rett til å øyeblikkelig terminere ditt medlemsskap.

Kommunikasjon med andre medlemmer

Ved kommunikasjon med andre medlemmer på og utenfor nettstedet, må du ikke oppføre deg støtende, uanstendig, spottende, truende, sjikanerende eller rasemessig støtende. Du må ikke sende uoppfordrede meldinger av seksuell natur. Du må ikke sende meldinger som fremmer terrorisme, forfekter vold eller selvskading. Du må ikke kommunisere for å anmode om prostitution eller engasjere deg i menneskehandel. Du må ikke sende søppelpost, meldinger som fremmer tjenester eller produkter, eller meldinger med koblinger til eksterne nettsteder hvor hensikten er å fremme en tjeneste eller et produkt. Dette inkluderer promotering av firma, ideelle organisasjoner, politiske parter eller foreninger.

Vi kan rapportere kommunikasjon relatert til illegal aktivitet til aktuelle politimyndigheter.

Trakassering

Du må ikke bruke tjenesten til å ta del i noen form for trakassering eller støtende oppførsel, inkludert, men ikke begrenset til, distribusjon av seksuelt og/eller rasemessig støtende, truende, vulgært, uanstendig, sjikanerende, injurierende, baktalende, ærekrenkende eller støtende materiale av noe som helst slag. Du må ikke gjentagende kontakte noen som har blokkert deg eller uttrykt at de ikke lenger ønsker å kommunisere med deg. Du må ikke opprette duplikatkontoer som et middel til å trakassere et annet medlem.

Ingen kommunikasjon med mindreårige

Alle personer som registrerer seg eller bruker våre tjenester skal være fylt 18. Vi håndhever ekstra retningslinjer for videre å beskytte mindreårige.

Du må ikke ta del i noen form for upassende kommunikasjon, eller kommunikasjon av seksuell natur med en mindreårig person. Inkludert mindreårige venner, slektninger eller bekjente av voksne personer og medlemmer på dette nettstedet. Du må ikke bruke dette nettstedet til å anmode noen person om å kommunisere med, ei heller lokalisere en mindreårig person med hensikt om å etablere et vennskap, forhold eller upassende kommunisere med den mindreårige.

Vi vil rapportere detaljer vedrørende illegale eller upassende meldinger eller upassende oppførsel med en mindreårig til aktuelle politimyndigheter.

Kontosikkerhet

Medlemmer som ikke følger gode sikkerhetsprotokoller setter andre medlemmer i fare for scamming og oppmuntrer til dårlig oppførsel fra andre medlemmer. Du må alltid bruke kontoen din på en trygg og sikker måte. Det inkluderer å overholde disse retningslinjene for fellesskapet.

Sending av penger

Du må ikke sende penger eller tilby din finansielle informasjon til noen person du har kommunisert med eller møtt via vår tjeneste.

Om noen forsøker å anmode om penger eller skaffe seg din finansielle informasjon, må disse rapporteres til oss øyeblikkelig.

Oppfordring

Du må ikke bruke tjenesten til å distribuere, markedsføre, eller ellers publisere noe som helst materiale som inneholder noen anmodning om midler, reklame, eller oppfordring for andre goder/varer. Slikt vil resultere i at kontoen din blir terminert.

Nettstedsikkerhet og -tilgang

Du må ikke dele at passordet ditt eller gi andre tilgang til kontoen din, eller gjøre noe som kan utsette kontoen din for risiko.

Du må ikke poste eller overføre materiale som inneholder virus eller andre datamaskinkoder, filer, eller programmer som er utformet for å begrense eller ødelegge funksjonaliteten i datamaskiners programvare eller maskinvare.

Du må ikke bruke roboter eller automatisert programvare for å logge på eller ellers bruke tjenesten.

Sovende konto

Periodisk terminerer vi sovende kontoer. Sørg for at du logger på regelmessig for å sørge for at kontoen din forblir aktiv og ikke blir terminert.

Rapportering av misbruk eller brudd på våre retningslinjer for fellesskapet

Du kan rapportere misbruk eller brudd på våre retningslinjer for fellesskapet ved å fylle ut vårt kontaktskjema. Du kan også rapportere et medlem direkte fra deres profil eller melding. Vennligst se vår online help page for flere detaljer på hvordan man rapporterer misbruk.

Ved rapportering av et annet medlem, vennligst tilby så mye informasjon og bevis som mulig.

Ekstra informasjon rundt hvordan man holder seg trygg

For mer sikkerhetsinformasjon om stevnemøter, vennligst besøk følgende nettsted: https://protect-au.mimecast.com/s/s-OECk8vmkCk1P3XUQBwwr?domain=onlinedatingsafetytips.com.

Vennligst se våre Bruksvilkår og Personvernerklæring for mer informasjon, vilkår, og definisjoner.